توسعه تعالی مدیریت

برنامه توسعه تعالی مدیریت برای سازمان‌ها و مجموعه‌های کاری طراحی شده است. مخاطبان این برنامه مدیران ارشد، مدیران اجرایی و کارکنان در تمام سطوح مجموعه کاری، شرکت یا سازمان است.

تمرکز کاری این برنامه ایجاد تحول در فرهنگ کاری و ابداع فرهنگ کاری نوينی است که افراد و گروه‌های کاری را قادر می‌سازد نتـايجی استثنـايی ایجـاد کنند که قبلاً غير ممکن بوده است.

این برنامه به واسطه ایجاد بینشی نو و نگرشی ژرف به مقوله راهبری و مدیریت، افراد و گروه‌ها را در اجرای مؤثر استراتژی‌ها و برنامه‌های کاری توانمند نموده و آنها را قادر می‌سازد تا به اوج بهره‌وری دست یافته و نتایج چشمگیری که فراتر از انتظار است را تحقق بخشند.

گروه مشاوره پارمنیدس در این برنامه نتیجه‌ی سال ها پژوهش و تجربه محققان برجسته جهان و متدهای جدید راهبری و دست‌یابی به اوج عملکرد را به نحوی ارائه می‌نماید که به شرکت‌کنندگان در عمل توانایی هدایت و راهبری برای تأثیرگذاری، پیشبرد و تحقق نتایج مطلوب و نیت شده در پروژه‌های مختلف را می‌دهد.

فرد فرد شرکت‌کنندگان این برنامه، در تجربة راهبر بودن، چالشی فرا روی خود خواهند داشت و راهبر بودن را به عنوان ابراز طبیعی وجود خود در کارها و مسئولیت‌های هر روزه‌ی خود تجربه می‌کنند.

دستاوردهای این برنامه برای مجموعه‌های کاری و افراد:

 • ایجاد و ابداع یک فرهنگ کاری موثر و کارآمد
 • ایجاد سبکِ رهبری منحصر به فرد و برآمده از خودِ شخص
 • عبور از محدودیت‌ها برای دستیابی به کارائیِ خارق‌العاده
 • تولید نتایج استثنایی، صرف‌نظر از شرایط
 • الهام بخشی و جلب مشارکت دیگران به عمل و همکاری
 • کار گروهی یکپارچه، یکدست و اثربخش
 • قابلیت ایجاد پروژه‌های استثنایی و دستیابی به نتایج پایدار و قابل توسعه
 • افزایش روحیه کار گروهی در میان کارکنان
 • خودگردانی، راهبری و اشتیاق در پیشبرد و انجام فعالیت‌ها
 • برگزاری جلسات با کیفیت در زمان کمتر
 • توانایی بیشتر در تفکر و عمل از دریچه امکان‌های جدید
 • نگرش تازه به مشکلات، به عنوان فرصت‌های جدید برای رشد و ارتقاء
 • توسعه شیوه راهبری مشارکتی در هدایت مجموعه
 • افزايش رضايتمندی کارکنان و مشتريان