«دوره آنلاین مدیریت پروژه»

پیش نیاز: دوره راهبری و تاثیرگذاری (یا کارگاه توسعه راهبری) یا راهبر بودن می باشد.

 تاریخ و ساعت‌های « دوره مدیریت پروژه»

جلسهروزتاریخساعت
اول دوشنبه 17 آبان ۱۷:30 تا حدود 21:00
دوم دوشنبه 24 آبان ۱۷:30 تا حدود 21:00 
سوم دوشنبه 1 آذر ۱۷:30 تا حدود 21:00 
چهارم دوشنبه 8 آذر ۱۷:30 تا حدود 21:00 
پنجم دوشنبه 22 آذر ۱۷:30 تا حدود 21:00 
ششم دوشنبه 29 آذر ۱۷:30 تا حدود 21:00 
هفتم دوشنبه 6 دی ۱۷:30 تا حدود 21:00 
هشتم دوشنبه 13 دی ۱۷:30 تا حدود 21:00 
نهم دوشنبه 27 دی ۱۷:30 تا حدود 21:00 
دهم دوشنبه 4 بهمن ۱۷:30 تا حدود 21:00 
جشن پایان دوره (اختیاری) دوشنبه 11 بهمن ۱۷:30 تا حدود 21:00 

 

حضور در جلسه اول الزامی است. 
برای اطلاع بیشتر و نحوه ثبت نام با شماره 09027631835 تماس بگیرید.