دوره ها، کارگاه ها و سمینارها

«دوره آنلاین مدیریت پروژه»

پیش نیاز: دوره راهبری و تاثیرگذاری (یا کارگاه توسعه راهبری) یا راهبر بودن می باشد.

ادامه مطلب

دوره آنلاین «راهبری و تأثیرگذاری»

پیش نیاز، دوره خلق آینده می باشد

 

ادامه مطلب

«راهبر بودن و بکارگیری مؤثر راهبری»

این دوره پیش‌نیاز ندارد

ادامه مطلب

تـحـول در کـارایـی «خلق آینده»

ویژه کارآفرینان، کسب و کارها، مدیران و کارکنان شرکت ها و سازمان ها

ادامه مطلب