سه راه برای گذر از چهارمین انقلاب صنعتی

  • در بخش راهبری

ما در آستانه چهارمین انقلاب صنعتی هستیم و مدیران اجرایی سازمان‌های مختلف، خود را آماده می‌سازند تا یک بار دیگر با چالشی هولناک مواجه شوند. با توسعه سریع فناوری‌های تأثیرگذاری چون: اینترنت اشیا، هوش مصنوعی، نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی و محاسبات کوانتومی، این انقلاب توان متحول ساختن هر حوزه صنعتی در هر سطحی و در هر کشوری را خواهد داشت.

هفت رفتار کلیدی افرادی که تأثیر مثبت بر جهان دارند

  • در بخش راهبری

اگر به اطرافتان نگاه کنید، آدم‌های دوروبرتان را در قالب سه گروه خواهید دید:

  • افرادی که از کارشان متنفرند و به تلخی از آن شکایت می‌کنند.
  • دسته‌ای که فقط کارشان را تحمل می‌کنند و به آن فقط به عنوان منبع درآمد نگاه می‌کنند و به دنبال چیز بیشتری نیستند (یا احساس می‌کنند نمی‌توانند چیز بیشتری داشته باشند)
  • و نهایتاً گروهی که عاشق کارشان هستند و از آن لذت می‌برند.

 گروه سوم زیرمجموعه کوچکی از همه افراد حرفه‌ای در سطح جهان است، اما این گروه مهم و تأثیرگذار است زیرا اغلب، افرادی هستند که موجب بهبود جهان می‌شوند.

عضویت در این فید خبری