کارایی چشمگیر: هدفگذاری برای چیزی ورای پیش‌بینی

Photo by Sergey Turkin on Unsplash Photo by Sergey Turkin on Unsplash

کارایی چشمگیر اغلب با تعهدی الهامبخش به دستاوردهای خارق‌العاده آغاز میشود. اما تعهد به پیامدی غیر منتظره و چشمگیر در واقع به چه معناست؟

این نوع هدف حداقل دو مورد از ویژگی‌های زیر را داراست:

  • از تعهد به پیامدی حاصل می‌شود که براساس عملکرد گذشته قابل پیش‌بینی نیست.
  • مسیر تحقق آن در ابتدا روشن نیست.
  • قوی‌ترین الهام‌بخشی را در افراد، تیم‌ها و سازمان‌ها ایجاد می‌کند.

چه تعهدات غیرمنتظره‌ای را می‌شناسید که چنین ویژگی‌هایی داشته‌اند؟ چه کسی آنها را ساخته است؟

کارایی چشمگیر را الهام‌بخشی، همسویی و همراستا بودن چشم‌اندازها و اهداف رقم می‌زنند.

راهبری‌ای که شرایط را برای الهام‌بخشی فراهم می‌کند موهبتی برای افراد شماست و البته یک هنر است. به محض اینکه این نوع راهبری حضور پیدا می‌کند، موجب بروز بهترین خلاقیت، تلاش، و نتایج در افرادتان می‌شود.

یک نقطه آغاز خوب برای ایجاد چنین شرایطی، تعالی‌بخشیدن به چشم‌اندازها و اهداف است که با مشارکت کامل کارکنان خلق می‌شوند.

 

ایجاد فضایی برای دستیابی به کارایی چشمگیر ، برای شما و تیمتان الهام‌بخش، انگیزه‌دهنده و چالش‌برانگیز خواهد بود.

«گروه سدوکسو» (Sodexo Group)، شرکت چند ملیتی مدیریت خدمات و تجهیزات غذایی که مقر آن در پاریس است، در راه ایجاد چنین محیطی است؛ فضایی که فراخواننده‌ِی کارایی چشمگیر است.

مدیر عامل این گروه، مایکل لَندِل، با مشارکت همکارانش راهبر این مسیر است. آنها متعهد به ایجاد فرهنگی هستند که وقف روح‌بخشی به جهان از طریق تاثیرگذاری است. لندل و همکارانش برای سازمانشان، که 428،000 کارمند آن به 75 میلیون مشتری خدمات می‌دهند، برنامه و اهدافی خلق کردند که برخی از مبانی اصلی آنها عبارتند از:

  • تمامیت کسب‌وکار
  • حقوق بشر
  • تنوع و دربرگیرندگی (شمول)

 بلندپروازی، حسی از جنس هدفمندی و الهام‌بخشی برای دستیابی به کارایی چشمگیر در این شرکت جهانی فراهم می‌کند:

لندل می‌گوید: «هدف ما فراهم کردن کیفیت بهتر زندگی برای مشتریان خود و دیگران است.». لازم است این هدف در تاروپود فعالیت های شرکت تنیده شود، و  این امر به زمان نیاز دارد. تاکنون «سدوکسو» در این سفر، هم محیط کاری الهام بخش و هم ارقامی قوی تولید کرده است. این مجموعه در نیمه اول سال مالی 2014 افزایش 11/4 درصدی سود داشته است.

بی‌شک آرزوها و چشم‌اندازهای کوچک برای هیچ‌کس الهام بخش نیست. در عین حال اگر آرزوها بیش از حد هم بزرگ باشند، رویاهایی واهی انگاشته شده و مردم آنها را به عنوان آرزوهایی دست‌نیافتنی از فهرست خواسته‌های خود حذف خواهند کرد.

همانطور که «سدوکسو» نشان می‌دهد، اگر شما بر نوعی «نقطه مطلوب» بین دو نقطه بسیار دور از همِ آرزوهای کوچک و بزرگ هدفگذاری کنید، گفتگوها حتما افراد را به عمل ترغیب خواهد کرد. باید توجه داشت که هرچند ممکن است ارزیابی‌های عددی وجود داشته باشد، اما آنها به تنهایی افراد را تحت تاثیر قرار نخواهد داد.

چنین سفری به سوی کارایی چشمگیر با هنر تفکر مجذوب‌کننده و خلاق برای آینده شروع می‌شود. در ادامه لازم است با ثبات و همسانی در پیام‌های داخلی دنبال شود تا در مسیر اجرا تا تحقق اهداف، در سرتاسر گفتگوهای سازمان رسوخ کند.

 

شما برای سال آینده به چه چشم‌انداز و اهداف بی‌سابقه و چشمگیری متعهد هستید؟

 

اطلاعات تکمیلی

  • نویسنده: جین داونز | ترجمه: نغمه اکبری